ข้อมูลที่จำเป็นเเละควรจะมีในเรซูเม่ประกอบไปด้วย

1) ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

2) ข้อมูลการศึกษา (Education Background)

3) จุดประสงค์ในการสมัคร (Objective)

4) ทักษะ/ความสามารถเฉพาะด้าน (Skills)

5) ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience)

6) กิจกรรมต่างๆที่ได้ทำ (Activities)

7) รางวัลหรือความสำเร็จ (Achievements)


ถ้าหากว่าผู้สมัครงานมีข้อมูลที่กล่าวมาดังกล่าวไม่ครบ ก็สามารถเน้นไปในส่วนที่เรามี โดยเจาะจงเเละขยายความได้

ทีมงานเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์เเก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย ถ้าหากว่าต้องการให้ทีมงานอธิบายการเขียนเเต่ละข้อเเบบเจาะจงลงลึกเเละใช้ได้จริง สามารถให้กำลังใจทีมงานโดยการกดไลค์เพจ คอมเม้น หรือเเชร์ได้